โครงการสร้างอาคารเรียน

โครงการสร้างอาคารเรียน
          ณ.โรงเรียนบ้านแม่โขง
สืบเนื่องจากการที่ทีมงานของเราได้ไปมอบสิ่งของให้เด็กๆโรงเรียนบ้านแม่โขง ณ.วันที่ 27-30 ธันวาคม 2553  เราพบว่า โรงเรียนมีสิ่งที่เราต้องทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  นั่นคือ อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแม่โขง   เพราะอาคารเรียนหลังปัจจุบัน สร้างเมื่อ  ปี พศ. 2522  จนกระทั่งปัจจุบันนี้ อาคารเรียนหลังนี้มีอายุมากกว่า 30 ปี   เราพบปัญหาอย่างมากมายกับอาคารเรียนหลังนี้  และจากการสอบถามพูดคุยและไปเห็นกับตามาด้วยตนเอง เราพบว่า  ถ้าเราไม่ทำการช่วยเหลือ หรือ ปล่อยผ่านไป  เราเกรง ว่า จะเกิดโศกนาฎกรรมที่ไม่ได้ออกข่าว  เพราะเราเกรงว่าอาคารเรียนหลังนี้จะถล่มลงมา ถ้าหน้าฝนปีนี้มาถึง  เพราะบางส่วนของอาคารได้ถูกปิดไปเนื่องจากเกรงว่า จะถล่มมาทับเด็กๆ ที่กำลังเรียนได้  จึงเป็นการยากเกินกว่าที่เราจะเพิกเฉยอยู่ได้  นี่คือข้อมูลที่เราได้มาจาก ท่านผอ.ชัยสิทธิ์ ลือโขง โรงเรียนบ้านแม่โขง  ที่เขียนมาขอรับความช่วยเหลือ
ยอดเงินที่เราต้องการสำหรับโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้โรงเรียนบ้านแม่โขง
อาคาร 4 ห้องเรียนสำหรับชั้น ป4-6 +ห้องวิทยาศาสตร์  = 500,000  บาท
อาคาร 3 ห้องเรียน สำหรับชั้น ป.1-3                             =  250,000  บาท

นี่คือข้อความบางส่วนที่ทางเราได้มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผอ.ชัยสิทธิ์
สือโขง  ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โขง

ต้องขอขอบคุณ คุณแคทและทีมงานมากๆ ครับ ผมเห็นคุณแคทเป็นธุระประสานงานในกลุ่มเพื่อนๆ ของคุณแคทแล้ว เกรงใจมากๆ ครับ ที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ครับ แต่ผมและคณะครูจะได้ทำให้ดีที่สุดเลยครับสมความตั้งใจของคุณแคทและเพื่อนๆ อาคารนี้ครับเป็นโครงการที่ผมและคณะครูมีความตั้งใจมากเหมือนกันครับ ผมคิดว่าอย่างน้อยๆ 20 ปี ต่อจากนี้ อาคารยังจะคงสภาพใช้การได้ดีครับครับ เพราะการที่จะรองบจากรัฐบาลนั้น เป็นไปได้ยากครับ เพราะแต่ละปี ทางรัฐเขาก็จะให้อาคารอำเภอละ 1 หลังเท่านั้นครับ มีหวังนักเรียมผมคงแก่ไปแล้วถึงจะได้เรียนดีๆ กับคนอื่นกะเขาบ้างครับ รัฐบาลจะเน้นโรงเรียนใหญ่ๆ ก่อนครับ ส่วนโรงเรียนเล็กอย่างโรงเรียนแม่โขงนั้น เขาจะพิจารณาทีหลังครับ ไม่ทันเขาซักที่ครับ ส่วนมากพวกเครือข่ายฯ 7 โรงเรียนที่คุณแคทว่านะครับ ก็จะขอทุนสนับสนุนจากส่วนเอกชนและผู้ใจบุญนั่นแหละครับ

การควบคุมเรื่องการเบิกเงินจากโครงการ
เรื่องคนเบิกเงิน นะครับผมเปิดบัญชี ให้เบิกได้ 2 ใน 3 ของผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อเบิกเงิน เป็นคณะครูทั้ง 3 คนครับ ผอ.เป็นคนอนุมัติเบิกและควบคุมดูแลครับ ผอ.ไม่ได้เซ็นต์ชื่อครับ เบิกเองไม่ได้ครับ เพื่อให้คณะครูร่วมรู้เห็นด้วยหลายๆ คนครับ ตามบัญชีที่เบิกไปผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเป็นคณะครูทั้ง 3 คนครับ เพื่อให้คุณแคทและทีมงานสบายใจนะครับ ส่วนทางคุณแคทจะให้เป็น ครู 2 คน และผู้ใหญ่บ้าน 1 คน นั้นได้ครับ ผมจะเปลี่ยนวันนี้ครับ  (วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554)  ทุกครั้งที่เบิกจะให้ ครู 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน เป็นคนเซ็นต์ชื่อเบิกทุกครั้งครับ


เรียนคุณแคทครับ รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ตามที่คุยกับคุณแคททางโทรศัพท์นะครับ อาคารเรียนต้องแยกเป็น 2 หลังครับ
หลังที่ 1 เป็นอาคาร 3 ห้องเรียน สร้างทับอันเดิม ป.1-ป.3 บริเวณใกล้โรงอาหาร อันเดิมเป็นอาคารไม้หลังคาสังกะสี โครงทั้งหมดเป็นไม้ครับ / สร้างปรับปรุงใหม่เป็น อาคารพื้นปูน ผนังก่ออิฐบล็อก เสาปูน โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเป็นกระเบื้อง
สาเหตุที่ต้องปรับปรุง อาคารเดิมนี้ ตามรูป ดังนี้

- อาคารเป็นอาคารไม้เก่าผุพัง โครงหลังคาเป็นไม้ผุ ผนังห้องเป็นไม้เก่าและแผ่นเรียบ
 


รูปแสดงแบบ ที่จะซ่อมแซมครับ ห้องเรียน กว้าง 5 เมตร x 6 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน หลังคากระเบื้อง ใส่กระเบื้องใส เพิ่มแสง โครงหลังคาเหล็ก เสาปูน ก่อบล็อกปูน 1 เมตร ฝาผนังไม้ฝาเชอรา พื้นปูนอันเดิม งบประมาณ ไม่เกิน 250,000 บาท ระยะเวลา ไม่เกิน 1 เดือน
หลังที่ 2 เป็นอาคาร 4 ห้องเรียน สร้างขึ้นใหม่ครับแทนอาคารเดิม ป.4-ป.6 รวมห้องวิทยาศาสตร์ จะสร้างบริเวณหน้าอาคารอนุบาล เป็นอาคารปูน ผนังก่ออิฐบล็อก เสาปูน โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเป็นกระเบื้อง สาเหตุที่ต้องปรับปรุง อาคารเดิม ดังนี้


                รูปที่ 1 อาคารที่เป็นอาคาร 4 ห้องเรียน ชั้น ป.4 – ป.6 และห้องวิทยาศาสตร์ มีอายุการใช้งาน 30 ปี หลังคาสังกะสีผุ โครงสร้างไม้หลังคาผุทำให้ โครงหลังคาบิดไป ไม้ไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้การได้ ทำให้นักเรียนและคณะครูที่ใช้อาคารไม่ปลอดภัย ทางโรงเรียนก็ได้ซ่อมแซมตามความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อรอการก่อสร้างอาคารใหม่รูปภาพด้านข้างโครงไม้ของอาคารบิดตัว ทำให้ไม่สามารถปิดหน้าต่างได้  เมื่อฝนตก หรือฤดูหนาวก็ไม่สามารถปิดหน้าต่างได้


รูปภาพหลังคาสังกะสีรั่วซึมลงมาที่ไม้เพดาน ทำให้เพดานผุ

              รูปภาพหลังคาสังกะสีรั่วซึมลงมาที่ไม้เพดาน ทำให้เพดานผุ
รูปภาพทางเดินด้านหน้าอาคารไม้ผุ  รวมถึงผนังด้านหน้าห้องเรียนไม้แผ่นผุ  ทางโรงเรียนต้องซ่อมแซมเป็นครั้งๆ ไป
               

รูปแสดง พื้นห้องและฝาผนังอาคารเรียนไม้ผุพัง หน้าต่างห้องเรียนปิดไม่ได้ โครงหน้าต่างบิดตัวปิดบานหน้าต่างไปไม่ได้ครับ

               


                รูปแสดงแบบอาคารที่จะสร้างใหม่    กว้าง 5 เมตร x ยาง 6 เมตร จำนวน 4 ห้อง หลังคากระเบื้อง โครงหลังคาเหล็ก ผนังปูน เสาปูน เทพื้นปูน  งบประมาณ  ไม่เกิน 500,000 บาท ระยะก่อสร้าง ไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่ง

                             รูปด้านบนนี้คือ ตัวอย่างอาคารที่จะเสนอทางทีมงานคุณแคทครับ ถ้าทางคุณแคทตกลง ทางโรงเรียนจะให้ช่างของอบต.นาเกียนเขียนแบบ และวัสดุอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อจะได้เริ่มต้นก่อสร้างครับ รูปตัวอย่างเป็นแบบเพื่อให้คุณแคทและทีมงานให้ความเห็นชอบครับว่าจะก่อสร้างประมาณนี้ได้ไหมครับ จะได้มองภาพออกนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่น เช่น ขนาดห้อง จำนวนวัสดุนั้น ทางช่างเขาจะคำนวณให้ด้วยครับ  ทางโรงเรียนคาดว่างบประมาณหลังแรก 3 ห้องเรียน ตั้งงบ 250,000 บาท หลังที่สอง 4 ห้องเรียนไม่เกิน 500,000 บาทครับ แต่ถ้าเขียนออกมาแล้วอาจจะไม่ได้ราคาที่ต่ำกว่านี้ จะบีบงบให้น้อยที่สุดและจะให้ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดครับ ใช้งบให้น้อยที่สุดครับ ทำให้ครบและดีทุกอย่างตามแบบเลยครับ หลังแรกจะใช้งบน้อยกว่าเพราะไม่ต้องเทพื้นครับ ไม้เก่าจะเอาทำวงกบประตูหน้าต่างได้ครับ แรงงานบางส่วนต้องขอชาวบ้านช่วยเหลือครับ เช่น ขุดหลุมเสา เทพื้น เทเสา มุงหลังคาครับ จะได้ประหยัดงบ ส่วนค่าขนส่งนั้น จะขอรถของ อบต.นาเกียนครับ แต่ต้องเติมน้ำมันให้เขาครับ